Kewner haagistel on garantii 24 kuud, mis ei hõlma elektrisüsteemi (laternaid, pistikuid, juhtmestikku). Nendele toodetele kehtib müügijärgne garantii pikkusega 12 kuud.

 1. Garantiiperiood algab haagise lõpptarbijale üleandmise hetkest. Tootja garanteerib, et garantiiperioodi jooksul on haagis materjali- ja tootmisdefektide vaba, lähtudes antud hetke tehnoloogilisest tasemest. Materjali- ja tootmisdefektide ilmnemisel kohustub tootja need omal kulul kõrvaldama.
 2. Garantii ei kehti, kui:
  a. ostja ei teavitanud müüjat haagisel ilmnenud defektist viivitamatult ning ei andnud müüjale võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt likvideerida.
  b. haagist on koheldud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on kasutatud lubatud täismassi ületades;
  c. haagist on eelnevalt parandatud või hooldatud või ümber ehitatud väljaspool tootja või tootja poolt volitatud hooldustöökoda;
 3. Garantii alla ei kuulu:
  a. haagise loomulik kulumine ning keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid (näiteks pindmine rooste veermikul)
  b. kuluosad (piduriklotsid/kettad, kummipuksid, rehvid ja veljed).
 4. Tootja kohustub garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisdefektid tasuta kõrvaldama. Defektide kõrvaldamine toimub tootja poolt valitud ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:
  a. defektse haagise või defektse detaili parandamine;
  b. defektse haagise või defektse detaili asendamine vastavalt uue haagise või uue detailiga;
  c. ostjale tekkinud kahjude hüvitamine.
 5. Kui tootja on defektse haagise või selle detaili asendanud uuega, läheb väljavahetatud haagis või detail tootja omandisse.
 6. Garantiiaja jooksul haagisele uute detailide installeerimise korral lõppeb vastavate detailide garantii samaaegselt punktis 1 nimetatud haagise üldgarantii möödumisega.
 7. Garantiiajal ilmnevate rikete kõrvaldamise korraldab haagise müünud müügiesindus või edasimüüja. Iga juhtumi kohta koostatakse kirjalik reklamatsioon.
 8. Haagise transport garantiiremondi teostamise asukohta toimub ostja kulul.
 9. Haagise garantiiremondis viibimise tõttu kantud ostja kulutused haagise rendile, töötajate palganõuded, tulu- ja kasumikaotus vms ei kuulu hüvitamisele.

Reklamatsioonid
Ostja peab viivitamatult teatama tootjale, müügiesindusele või edasimüüjale, kellelt haagis on ostetud, sellise vea leidmisest, mille kohta ta kavatseb esitada garantiinõude. Tootjale, müügiesindusele või edasimüüjale tuleb anda võimalus viga kontrollida.

Quick Navigation
×
×

Ostukorv