Natuke infot

Põhimõõdud
Haagise maksimaalne pikkus võib olla 12,0 m, max. kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m. Autorongi max. kogupikkus võib olla 18,35 m.

Täismass

Haagise täismass on vedukauto haakes oleva koormatud haagise silla või sildade vahendusel teele rakenduv jõud. Haagise tühimass on vedukauto haakes oleva tühja haagise silla või sildade poolt teele rakenduv jõud. Haagised jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:

– täismass kuni 750 kg – O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud
– täismass 750 kg – 3500 kg – O2 kategooria (inertspidurid)
– täismassiga 3500 kg – 10 000 kg – O3 kategooria (pideva toimega pidurid)

Registrimass
Haagisele riiklikul registreerimisel lähtuvalt konkreetse isiku soovist määratud mass, mis ei saa ületada haagise valmistaja poolt määratud täismassi. Sõiduki haakes võib vedada O1- või O2-kategooria kesktelghaagist järgmistel tingimustel: Pidurita O1-kategooria haagise registrimass ei tohi ületada vedukauto valmistaja poolt lubatut haagise suurimat massi või 0,5 vedukauto tühimassi. Määrav on väiksem väärtus. Piduritega O1- ja O2-kategooria haagise registrimass ei tohi ületada vedukauto valmistaja poolt lubatud suurimat massi või vedukauto täismassi.Määrav on väiksem väärtus.

Juhtimisõigused
Juhiloa B kategooria – auto koos haagisega (võib olla ka piduritega haagis kogukaaluga üle 750 kg) kui autorongi registrimass ei ületa 3500 kg ja haagise registrimass ei ületa veduki tühimassi.

Juhiloa C kategooria – veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.
Juhiloa D kategooria – sõitjate veoks ette nähtud auto (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega.

Juhiloa E kategooria (s.h. BE,CE,DE) – auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B, C või D kategooriaga lubatust.

Pidurid
O1-kategooria (täismass kuni 750 kg) haagistel ei ole pidurid kohustuslikud. O2-kategooria haagistel peavad olema pidurid (lokaalsed, enamasti inertspidurid). O3-kategooria haagistel peavad olema pideva toimega pidurid (ühendatud voolikutega vedava auto pidurisüsteemiga). Pidurid peavad toimima haagise kõikidele ratastele. Autorongi katkemise korral peab piduriseadme turvatross tagama haagise pidurisüsteemi automaatse rakendumise.

Rattad
Haagise rehvide ja velgede mõõtmed peavad vastama valmistaja juhendis ettenähtule, koormustaluvus peab olema vastavuses haagise registrimassiga. Rattad peavad olema mõõtudelt, ehituselt ja omadustelt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm. O2-kategooria haagistel (täismassiga 750 – 3500 kg) peab kasutama talverehve lähtudes samadest nõuetest, mis kehtivad haagist vedavale autole (talvekummid on kohustuslikud 1. dets. – 1. märts).

Tehnoülevaatus
Uued kerghaagised esitatakse ülevaatusele kahe aasta möödumisel pärast nende registreerimist (s.o. kolmandal aastal). Kerghaagised vanusega alla 10 aasta esitatakse järgnevalt ülevaatusele üks kord kahe aasta jooksul. Kerghaagised vanusega üle 10 aasta ja O2-kategooria haagised esitatakse ülevaatusele igal aastal.

Quick Navigation
×
×

Ostukorv